• ×
 • none

  Phone: 025-560009

  Email: info@smcampus.edu.np

  Bachelor 1st & 2nd को Practical Exam सम्बन्धि सूचना

  उपरोक्त विषयमा यस क्याम्पसमा २०७५ सालमा त्रि.वि.वि.द्वारा सञ्चालन भएको स्नातक तह शिक्षा शास्त्र संकाय/मानविकी संकाय प्रथम/द्वितिय वर्षको तपशिल बमोजिमको विषयहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा मिति २०७५/०८/०८ गते विहान ७ः०० बजे हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्ण छात्रछात्रहरुले आ–आफ्नो विषय प्राध्यापक सँग सम्पर्क राख्नु हुन सूचित गरिन्छ ।
  प्रयोगात्मक परीक्षा हुने विषय :

  1. Foundation of Physical Education Pr.   Hpe 417 P
  2. English For Language & Linguistics Pr. Eng.416 P
  3. Introduction to Sociology SO401
  4. Sociological Theories  SO 402
  5. Dynamics of Nepal Society SO403

  025-560009

  Sunday to Friday 6:00 to 10:30 AM
  And 4:00 to 7:00 PM