• ×
 • none

  Phone: 025-560009

  Email: info@smcampus.edu.np

  ३ बर्षे BEd तेस्रो बर्षका विद्यार्थीहरुको Teaching Practice सम्बन्धि सूचना

  विषय  : अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सुचना ।

  उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा २०७५ सालमा अभ्यास शिक्षणमा सहभागि हुने छात्रछात्राहरुले मिति २०७५/०३/३१ गते क्याम्पस प्रशासनमा तथा शिक्षण अभ्यास समितिमा सम्पर्क राख्नु हुन सुचित गरिन्छ ।
  नोट : शिक्षण अभ्यासमा सहभागी हुनका लागि स्नातक तह तेस्रो वर्ष–२०७५ सालको परीक्षा फाराममा Teaching Practice विषय अनिवार्य भरेको हुुनुपर्ने छ तथा स्नातक तह दोस्रो वर्षको Teaching Method विषय पास गरेको हुनुपर्नेछ ।

  025-560009

  Sunday to Friday 6:00 to 10:30 AM
  And 4:00 to 7:00 PM