• ×
 • none

  Phone: 025-560009

  Email: info@smcampus.edu.np

  Committees Members

  संचालक समितिको नामावली–२०७४

  १. श्री रामप्रसाद घिमिरे- (अध्यक्ष)

  २. माननिय श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनसरी–४)-( सदस्य)

  ३. माननिय श्री सिताराम मेहता (प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनसरी–२) – (सदस्य) 

  ४. माननिय श्री राजिव कोइराला (प्रदेश सभा सदस्य सुनसरी–२(ख))- (सदस्य) 

  ५. माननिय श्री ज्योति सुब्बा (प्रदेश सभा सदस्य सुनसरी)- (सदस्य) 

  ६. श्री गोपाल राजभण्डारी (संयोजक, जि.स.स. सुनसरी) – (सदस्य) 

  ७. श्री राजन मेहता (नगरप्रमुख, इनरुवा नगरपालिका)- (सदस्य) 

  ८. श्री हरि पोखरेल (अध्यक्ष, ने.ले.का.व्य.संघ) – (सदस्य) 

  ९. श्री श्यामदेव मेहता (वडा अध्यक्ष, इनरुवा–४) – (सदस्य) 

  १०. श्री कालुराम गुरुङ्ग (वडा अध्यक्ष, इनरुवा–३)- (सदस्य) 

  ११.श्री बाबुराम तिम्सिना (त्रि.वि. वि. प्रतिनिधि)- (सदस्य) 

  १२. श्री खेमराज पोखरेल- (सदस्य) 

  १३. श्री मिरा पोखरेल सदस्य – (सदस्य) 

  १४. श्री हरिलाल मेहता- (सदस्य) 

  १५. श्री स्व.वि.यू. सभापति- (सदस्य) 

  १६. श्री महिचन्द्र साह – (सदस्य) 

  १७. श्री युगल किशोर राठी- (सदस्य) 

  १८. श्री महेन्द्र यादव – (सदस्य) 

  १९. श्री जयप्रकाश साह  – (सदस्य) 

  २०. श्री तेजनारायण प्रसाद साह (सभापति,ने.प्रा.संघ) – (सदस्य) 

  २१. श्री प्रकाश नेपाली (क्याम्पस प्रमुख)- (सदस्य सचिव) 

  025-560009

  Sunday to Friday 6:00 to 10:30 AM
  And 4:00 to 7:00 PM